MEMPERINGATI MAULID NABI MUHAMMAD SAW

Pada Tanggal 20 November Siswa SD Negeri 3 Balung memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai wujud kecintaan kepada beliau.Dalam kegiatan ini bertujuan agar siswa senantiasa meniru akhlak Nabi Muhammad SAW

Salah satu hikmah dari memperingati Maulid Nabi adalah dengan mempelajari sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW dan ikut mempraktikan sifat-sifat terpujinya dalam kehidupan sehari-hari.

Merayakan Maulid Nabi Muhammad juga termasuk ke dalam Perayaan Hari Besar Islam (PHBI) yang selalu dilaksanakan setahun sekali. Maulid Nabi Muhammad Saw adalah peringatan untuk mengenang kelahiran Nabi penutup dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah Swt ke muka bumi untuk menegakkan agama Islam.